Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Sep 17, 2019

PSD2 er innført, men hva betyr det for bankkundene? Og for bankene? Trenger bankbransjen i det hele tatt et EU-direktiv for å være innovative?

Gjester er CDO i Sbanken Christoffer Hernæs, kommersiell direktør i Danske Bank Knut Anders Wangen, head of platforms i DNB Waseem Rashid og Trond Inge Østbye, leder...