Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Sep 12, 2023

Etter en velfortjent sommerpause og pappapermisjon for både Stefan og Petter, er Under lupen tilbake for å ta fatt på høstsesongen. Vi starter med å rette søkelyset mot folkefinansiering, som tidligere har fått en del negativ omtale i norske medier.

For å gi et mer balansert bilde og utforske...