Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Nov 21, 2023

Med nesten 600 medarbeidere er SpareBank 1 Utvikling en helt sentralt del av utviklingen i SpareBank 1-alliansen. Det kreves stadig mer av bankene for å holde tritt med økte krav fra kunder, myndigheter og ulike tilsyn. Tett samarbeid er blant nøklene for å lykkes i en kompleks allianse med ulike...