Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Dec 22, 2022


Dec 12, 2022

Vi fortsetter å sette fokus på mobilitetsutviklingen i forsikringsbransjen.

Det tradisjonelle forsikringsmarkedet blir utfordret fra flere hold og If er et av selskapene som har tatt en tydelig posisjon i denne utviklingen. Blant annet gjennom å være forsikringsleverandør for flere bildelingstjenester og nå nylig...


Dec 1, 2022

Tradisjonelt sett har nordmenn eid egen bil. Men når tall viser at gjennomsnittsbilen står stille 97 prosent av tiden, så er det åpenbart grobunn for nye former for bileierskap som både er mer effektive og ikke minst mer bærekraftige.

Måten vi eier og bruker bil på er i voldsom endring, og hele verdikjeden rundt...