Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Dec 8, 2023

Flere aktører i bank og forsikringsbransjen har de siste årene sett til samarbeid for å komplementere og utvikle egne produkter og tjenester. Hvordan finner aktørene sammen, og hva kjennetegner et vellykket samarbeid er blant spørsmålene vi stiller når samarbeid og innovasjon er dagens tema i Under lupen. 

Til å...


Dec 1, 2023

Utviklingen i bankbransjen akselerer stadig. I takt med økte kundeforventninger er bankene avhengig av å innovere smart for å klare å engasjere kundene på nye måter.

Vi har invitert Trond Inge Østbye, leder for Digital Banking i Nordea, til å blant annet snakke om hvordan Nordea jobber med innovasjon og hva vi...