Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Oct 31, 2023

Utviklingen i bankbransjen går raskere enn noen gang. Viktigheten av innovasjon er sentralt i bankenes jakt på for eksempel effektivisering eller produktutvikling. For å ligge i forkant må dette sette høyt på bankenes agenda, og DNB er blant aktørene i den norske bankbransjen som antakelig har satt dette høyest...