Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

Sep 22, 2020

Redaksjonen bak Under lupen har samlet kloke tanker og gullkorn fra samtaler vi har hatt siste 12 måneder.

Hør blant annet Idar Kreutzer, Ole Erik Almlid, Kristin Halvorsen og Jan Erik Kjerpeseth reflektere rundt ledelse, bærekraft og finansbransjens posisjon før og etter Covid-19.

Vi kan garantere gode refleksjoner...


Sep 10, 2020

Under lupen-gjengen feirer ett år som podcastere! I denne samleepisoden ser vi tilbake på hva som har blitt sagt om innovasjon i bank- og finansbransjen, og reflekterer rundt det. 

Har PSD2 muliggjort innovering slik mange spådde? Henger vi etter på innovasjon i Norge? Hva er innovasjon i praksis, og hva betyr det...