Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans

May 6, 2021

Bankbransjen er i konstant endring, og etter over et år med global pandemi er det trygt å fastslå at digitaliseringen har akselerert. I en stadig mer digital og mobil verden styrkes mobilbankens posisjon som forbrukernes foretrukne betjeningsflate.

I denne episoden presenterer vi ferske funn fra en kundeundersøkelse...