Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Nov 7, 2022

I 1929 var det 638 sparebanker i Norge. I dag har vi under 100. Vi har snakket om en fusjonsbølge som sakte men sikkert vil føre til at antall banker reduseres betydelig – men hvor mange banker er det bærekraftig å ha i Norge? Og hva gjør at vi tror vi fortsatt vil se mange medieoppslag om fusjoner rundt omkring i landet?

Dette er temaer som Joakim Svingen vurderer hver dag. Han jobber som bankanalytiker i Arctic Securities, og er vår gjest i dagens episode.