Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Aug 11, 2022

Digitalisering og innovasjon har lenge stått høyt på agendaen i norsk finansbransje. Men de aller fleste innovasjoner vil kategoriseres som inkrementelle, og ikke radikale. «Alle» finansaktører snakker om å være tett på sine kunder og sette dem i fokus – hvor dyktige er man egentlig? Og hva skal til for å lykkes med innovasjonsarbeid, i en fremtid som spås å være kompleks, usikker og flyktig?
 
Dette er temaer som Christer Løvaas, Head of Business Design, og Lasse Maugesten, Business Designer i Itera, er invitert til å diskutere.