Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 11, 2020

Vi snakker i denne episoden med Halvor Lande, adm. dir. i Aprila Bank, og Christoffer Andvig, adm. dir. i Neonomics, om nåsituasjon, utfordrerposisjoner, samarbeid, tillit, trusler og muligheter og hvordan fremtidens bank vil se ut.

Nye perspektiver og ideer presenteres og diskuteres. Og vi kan love en episode med høy temperatur hvor også vertskapet utfordres!