Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Oct 31, 2023

Utviklingen i bankbransjen går raskere enn noen gang. Viktigheten av innovasjon er sentralt i bankenes jakt på for eksempel effektivisering eller produktutvikling. For å ligge i forkant må dette sette høyt på bankenes agenda, og DNB er blant aktørene i den norske bankbransjen som antakelig har satt dette høyest på sin agenda.

I denne episoden av Under lupen har vi invitert Per Kristian Næss-Fladset, Konserndirektør for Products & Innovation i DNB, for å høre mer om hvordan de jobber med innovasjon. Samt hvordan DNB tilpasser seg nye teknologiske mulighetene, og hvordan de sikrer at de møter kundenes behov i en stadig mer digital verden.