Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Jan 5, 2022

Bankenes ansvar for å stoppe økonomisk kriminalitet er større enn noen gang. Og det brukes stadig mer ressurser på dette, ofte i form av menneskelig arbeidskraft i tidkrevende manuelle prosesser. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg.

I denne episoden har vi besøk av Paul Clandillon fra IBM, som er en av Europas fremste eksperter på bekjempelse av økonomisk kriminalitet med teknologi som skyts. Vi snakker om hvordan banker kan utnytte kunstig intelligens (AI) for å få større innsikt, ta bedre beslutninger og redusere tid - samt hva som må til for at Norge tar en ledertrøye i kampen mot økonomisk kriminalitet.