Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Sep 12, 2023

Etter en velfortjent sommerpause og pappapermisjon for både Stefan og Petter, er Under lupen tilbake for å ta fatt på høstsesongen. Vi starter med å rette søkelyset mot folkefinansiering, som tidligere har fått en del negativ omtale i norske medier.

For å gi et mer balansert bilde og utforske folkefinansiering, som for mange fortsatt er et nytt og uutforsket fenomen, har vi invitert gründer og daglig leder i Kameo, Sebastian Harung, til å delta i samtalen. Vi diskuterer temaer som folkefinansiering generelt og utviklingen i løpet av de siste årene, hvordan Kameo arbeider for å ekspandere i Norden, og ikke minst hvilken rolle folkefinansiering kan ha, blant annet i konkurranse med tradisjonelle banker.