Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


Mar 23, 2023

Bærekraft har for lengst blitt satt høyt på finansbransjens agenda. Likevel har vi en lang vei å gå før både finansbransjen og kundene. Den lenge omtalte EU-taksonomien ble innført ved årsskiftet og vil legge klare føringer, både for finansbransjen og for kundene.

Vi forventer at flere regelverk vil legge klare føringer for bransjen i fremtiden, og forme fremtidens finansbransje med et bærekraftig utgangspunkt. Til å snakke om utviklingen vi står overfor har vi invitert Christopher Hjort og Einar Strømstad, som begge jobber med bærekraftsrådgivning i Itera.