Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


May 22, 2020

SMB-segmentet har lenge vært lavt prioritert av bankene. 2020 er året hvor bankene ønsker å snu dette. Det er samtidig året hvor regnskapsleverandørene og utvalgte fintech-selskaper virkelig begynner å få fotfeste.

I denne episoden presenterer vi ferske funn fra en omfattende SMB-undersøkelse vi har utført som gir verdifull innsikt i hva som skal til for å vinne SMBenes gunst. Vi diskuterer hva bankene har gjort feil og hvilke muligheter som finnes. Og vi synser om hvem vi tror vil lykkes best. Episodens gjest er Petter Nybakk, produktsjef i Cicero Consulting.