Preview Mode Links will not work in preview mode

Under lupen - ufiltrert og nedpå om bank & finans


May 11, 2020

Hvordan jobber DNB med den nyeste teknologien og radikal innovasjon? Og hvor viktig er egentlig teknologiutvikling for Nordens største bank? Og for kundene? I denne episoden av Under Lupen forteller leder av DNBs NewTechLab Yngvar Ugland alt. Nesten. 

Hør om prøving og feiling, utenlandssamarbeid og utfordringer med å være lengst fremme!

NB: episoden er spilt inn under Futurebank-konferansen og før Korona-utbruddet. Og også før Yngvar fikk tittelen som Norges første forbrukerteknolog.